Complete text -- "政治重要事項Q&A 1"

06 July

政治重要事項Q&A 1

次の問いに答えなさい。

1.国家権力を立法・司法・行政の3つに分け、相互に抑制と均衡を図ることにより国民の政治的自由を確保しようとする原理とは?

2.第2次世界大戦直後の1945年10月に、国際連盟に代わって発足した世界平和機構の名称は?

3.国際連合の安全保障理事会の常任理事国は5か国であるが、アメリカ、イギリス、フランス、ロシア、もう1国は?

4.国際法上、永久に他国を攻撃せず、また他国間のいかなる戦争にも関係しない義務を負う代わりに、領土の保全と独立が条約によって保障されている国とは?

5.アメリカの2大政党は民主党と共和党。ではイギリスの2大政党とは、保守党と何党か?
10:01:00 | akira10 | | TrackBacks
Comments

k2t8lw3iN3cU wrote:

Hei! Dette er sko for barn. Hugsar ikkje kva dei kostar. Merket er Mini. A Ture. Ta kontakt med butikken der eg kjøpte dei!:-) Link i ineltggne.
11/19/16 23:11:45
Add Comments
:

:

トラックバック